Ce este Agenția Națională de Administrare Fiscală și care este rolul ei

Foto: Facebook Agenția Națională de Administrare Fiscală

A. Ce este ANAF

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) este o instituție a statului ce are scopul de a asigura veniturile statului prin creşterea gradului de colectare a impozitelor, taxelor și contribuțiilor datorate de contribuabili. De asemenea, ANAF are rolul de a îmbunătăți, gestiona și dezvolta relaţiile de parteneriat cu contribuabilii.

B. Ce înseamnă asta

ANAF este un organ de specialitate al administraţiei publice centrale care gestionează și controlează aplicarea politicii de administrare fiscală. Practic, ANAF are ca obiective încurajarea conformării voluntare a contribuabililor pentru prevenirea fraudei fiscale, combaterea fraudei prin promovarea unui control fiscal de calitate şi orientat mai mult spre sectoarele cu risc ridicat de fraudă și eficienţa crescută în activitatea de colectare a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale, pentru a garanta veniturile bugetare necesare.

Instituția a fost înființată la 1 octombrie 2003 în subordinea Ministerului Finanţelor Publice, devenind operațională în ianuarie 2004.

În cadrul ANAF funcţionează Garda Financiară, Autoritatea Naţională a Vămilor, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti.

C. De ce contează pentru tine

Scopul instituției ANAF este de a asigura colectarea unui anumit procent în bugetul general consolidat al statului, procent stabilit de legile bugetare anuale, respectiv Legea bugetului de stat şi Legea bugetului asigurărilor sociale de stat.  Spre exemplu, ANAF a colectat în primele patru luni din an peste 76 mld. lei, în creştere cu 8 mld. lei (+12%) faţă de perioada similară din 2017 și cu 1,4% (adică 1 miliard de lei) peste ţinta propusă în programul (prin legile bugetare anuale) Ministerului de Finanţe.

La rândul lor, contribuabilii au obligația de a-și plăti taxele, impozitele și contribuțiile la bugetul statului. Astfel, pentru eficientizarea colectării veniturilor la Bugetul General Consolidat ANAF publică pe site-ul instituției o „list albă” a celor „mai buni” contribuabili, dar și lista cu datornicii care nu şi-au plătit obligaţiile fiscale conform legislaţiei în vigoare.

De asemenea, pentru eficientizarea și creșterea veniturilor bugetare ANAF are în vedere un proiect de digitalizare a instituției. Astfel, începând cu luna decembrie a anului 2019, ANAF a demarat un proiect de modernizare a capacităţii Fiscului. Instituția vizează ca în urma dezvoltării proiectului să crească nivelul colectării veniturilor la buget, prin implementarea unor procese informatizate, inclusiv aplicarea unui fişier standard de internaţional de audit pentru toţi operatorii economici.