Ce este Autoritatea de Supraveghere Financiară și cu ce se ocupă

Foto: Facebook Autoritatea de Supraveghere Financiară
  • A. Ce este ASF

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) este instituția românească responsabilă cu autorizarea, reglementarea, supravegherea și controlul entităților din piețele financiare non-bancare românești – asigurări-reasigurări, instrumente și investiții financiare și pensii private – adică se asigură că legislația financiară este aplicată.

  • B. Ce înseamnă asta

ASF a fost înființată în 2013 ca autoritate administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independentă, autofinanțată și își exercită atribuțiile prin preluarea și reorganizarea tuturor atribuțiilor și prerogativelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (CNVM), Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP).

ASF exercită atribuții de autorizare, reglementare, supraveghere și control asupra brokerilor (sau intermediarilor), societăților de servicii de investiții financiare, organismelor de plasament colectiv, societăților de administrare a investițiilor, consultanților de investiții financiare, piețelor de instrumente financiare, operatorilor de piață, depozitarilor centrali, caselor de compensare-decontare, contrapărților centrale, operațiunilor de piață, emitenților de valori mobiliare, societăților comerciale de asigurare și reasigurare, fondurilor mutuale sau asupra sistemului de pensii private.

ASF este autoritatea competentă la nivel național pentru aplicarea și urmărirea respectării actelor normative de directă aplicabilitate emise la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru transpunerea și implementarea în legislația națională a acelor prevederi emise la nivelul Consiliului UE, Parlamentului UE, Comisiei Europene, precum și al altor autorități europene (vezi legislația MiFID II). De asemenea, ASF este unica autoritate competentă pentru reprezentarea intereselor României în cadrul Organizației Internaționale a Comisiilor de Valori Mobiliare (IOSCO), Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA), Autorității Europene de Supraveghere pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) și Asociației Internaționale a Supraveghetorilor în Asigurări (IAIS), fiind membră de drept a acestora.

  • C. De ce contează pentru tine

Orice persoană care sesizează abuzuri în piață sau încălcări de integritate sau care se află în situația de a nu ajunge la o înțelegere amiabilă cu furnizorul/consumatorul de servicii financiare se poate adresa Autorității de Supraveghere Financiară, iar petiția/reclamația/sesizarea acesteia va fi soluționată de instituție în termen legal de 30 de zile, perioadă care poate fi extinsă în cazuri excepționale.

Pe de altă parte, ASF are o bază de date unde poate fi verificată existența unei polițe RCA la o anumită dată pentru un vehicul (poate fi vizualizată societatea de asigurare care a emis poliţa şi pot fi identificate prejudiciile asociate poliţelor valabile începând cu anul 2008), dar oferă și posibilitatea solicitării de informații legate de fondul de pensii la care o persoană este înscrisă.