Ce este Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) și cum te poate ajuta

Foto: Scheier / Unsplash
Foto: Scheier / Unsplash
  • A. Ce este CNA

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) este autoritatea publică autonomă de reglementare în domeniul programelor audiovizuale, adică radio și televiziune. CNA este subordonat Parlamentului României, organ care numește cei 11 membri ai consiliului, care au câte un mandat de 6 ani.

  • B. Ce înseamnă asta

CNA este un organism cu un dublu rol, cel de garant al interesului public și cel de unică autoritate de reglementare a serviciilor de programe din sfera audiovizuală, unde intră posturile de televiziune și de radio din România.

Obiectul de activitate al acestei instituții este stabilit prin Legea Audiovizualului. În baza acesteia, CNA are atribuții precum:

  • respectarea prezentării mai multor idei și opinii care sunt prezentate în cadrului unui post de televiziune sau radio;
  • apărarea și protejarea drepturilor și demnităților cetățenilor care devin vizibili în cadrul posturilor TV și radio. Important de precizat aici este că CNA s-a poziționat ferm de-a lungul timpului drept un apărător al identității minorilor;
  • respectarea sistemului de concurență în sectorul audiovizual
  • asigurarea unei transparențe a mijloacelor comunicării de masă a serviciilor audio-video.

Este important de precizat faptul că CNA nu este un mecanism care cenzurează, ci unul care sancționează. Cenzura de orice fel este interzisă în România, potrivit art. 30, alin (2) din Constituția României, privind libertatea de exprimare.

  • C. De ce contează pentru tine

CNA dispune de o platformă online, prin intermediul căreia poți sesiza Consiliul atunci când observi o încălcare a legii audiovizualului, realizată de un post de televiziune, radio, sau chiar de unul din operatorii de cablu. Sesizarea ta poate începe fi făcută aici, printr-o înregistrare direct pe site-ul insituției, a unei petiții în formă electronică.

Conform art. 51 din Constituția României, atât cetățenii, cât și alte organizațiile pot formula petiții adresate autorităților publice. „Exercitarea dreptului de petiţionare este scutită de taxă. (4) Autorităţile publice au obligaţia să răspundă la petiţii în termenele şi în condiţiile stabilite potrivit legii”, mai prevede același articol din lege.”