Ce este Garda Națională de Mediu și cu ce se ocupă

  • A. Ce este GNM

Garda Națională de Mediu (GNM) este instituția publică ce funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale. Aceasta este finanțată în totalitate de către stat și este în subordinea Ministerului Mediului. Corpul specializat de inspecție și control în cauză poate sancționa, suspenda sau sista activități nenumărate ca urmare a poluării și deteriorării mediului. De asemenea, acest lucru se poate întâmpla și pentru condițiile care nu sunt în conformitate cu cele care au fost impuse prin actele de reglementare.

  • B. Ce înseamnă asta

Garda de Mediu are în vizor asigurarea unui control al implementării profesioniste a politicii Guvernului de aplicare a legislației naționale în echilibru cu cea comunitară cu scopul de a proteja mediul. În acest contet, atribuțiile pe care le are sunt prevenirea și sancționarea neregulilor sau ilegalităților privind protecția mediului. Mai mult decât atât, constată nerespectarea legilor specifice domeniului controlului poluării industriale și managemantului: riscului, substanțelor și preparatelor periculoase, biodiversității și ariilor naturale protejate de lege, fondului de mediu, dar și al altor domenii prevăzute de legislațoia în vigoare.

Organizarea și funcționarea GNM este reglementată de Hotărârea Guvernului României nr. 1005/2012. Comisariatul General, prin cadrul modificărilor și completărilor făcute ulterior, elaborează și asigură finele strategiei de inspecție și control, poate îndruma și controla activitatea comisariatelor din toate județele și poate desfășura acțiuni pe tot întregul țării cu scopul de a răspunde sarcinilor și atribuțiilor stabilite de către superiori. De asemenea, stabilește măsurile prin care se va face optimizarea activității.

  • C. De ce contează pentru tine

Semnalând diverse ilegalități în acest sens, participi în mod direct la acțiuni de prevenire și combatere a faptelor de natură infracțională în domeniul de activitate specificat. Alături de organele competente, fiecare cetățean este împuternicit să colaboreze și să identifice cauzele unor probleme viitoare de o mare amploare, probleme care ar putea pune viața unui număr mare de oameni în pericol. Câteva exemple care pot fi aduse în prim-plan de oricine ar fi: cantități mari de deșeuri, defrișări ilegale, poluare excesivă, abateri de la protocoale etc.